New Generation 2.0

new generation 2.0

 

FRAME.DE.GALERIE IS T/M AUGUSTUS GESLOTEN. 
DE EXPOSITIE NEW GENERATION 2.0 IS VERLENGD T/M 20 SEPTEMBER 2020.

 

Feestelijke opening: zaterdag 29 februari, 14.30 uur
De opening werd door Timo Fluitsma verricht, als appeTizer voor High T3, met een Theatrical reading over tijd. Ook presenteerden de deelnemende kunstenaars zich.

Van vrijdag 28 februari tot en met zondag 19 april 2020 vindt de tweede expositie New Generation 2.0 plaats. Een selectie van de meest getalenteerde kunstenaars die net zijn afgestudeerd aan de kunstacademies van Groningen, Maastricht, Arnhem, Amsterdam en Utrecht. Hun werk is geselecteerd omdat in alle kunstwerken het element tijd een belangrijke rol lijkt te spelen. Hoewel de kunstenaars hun werk op grote afstand van elkaar maakten vormt de expositie een verrassende eenheid.

De kunstenaars:

Anja Fredin | HKU, Utrecht 2019

Ik ben een verzamelaar. Reizen maar ook mijn dagelijkse omgeving vormen mijn foerageergebied. Ik verzamel gebruiksvoorwerpen, gevonden materialen en impressies uit de natuur en het dagelijkse leven. Mijn materialen zijn vaak door anderen weggegooid, en/of het gaat om dierlijk, ruw, prefab objecten of bouwmateriaal die zorgvuldig zijn geselecteerd op basis van tactiliteit en expressieve kenmerken.

Ik maak ruimtelijke collages, die vaak combinaties zijn van videoprojecties en fysieke objecten bijeengehouden op basis van poëzie in plaats van interne logica. De rauwe schoonheid van de materialen wordt hierdoor benadrukt. De niet-synchroniseerde waarneming van tijd en ruimte stelt op een poëtische manier vragen bij de werkelijkheid van nu. Zo geef ik de toeschouwer een ruimte om stil te staan bij zichzelf en om eigen associaties en verhalen te ontdekken. exposure.hku.nl/portfolio/4827873/anja-daalhuisen

Derk Müller | ArtEZ, Arnhem 2019

Derk Müller is geïnteresseerd in het dagelijks leven en alledaagse objecten en gebeurtenissen. Die ontleedt hij in betekenis, materiaal en andere facetten, zodat hij bouwstenen heeft om zijn beelden te creëren. Met zijn beelden wil hij de wereld inzicht geven in wat het zou kunnen zijn en daarom is.

Neem de tijd om in de sculpturen en afbeeldingen te duiken. Heroverweeg wat je ziet. Het kan zijn dat het niet is wat je dacht dat het was ... www.derkmuller.com

Janneke Schnell | Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 2019

Wat bevestigt de op- en neergang van het leven meer dan een klok? Het immer verstrijken van de tijd is een gegeven waaraan niemand kan ontkomen. Ook al proberen we de tijd te verslaan, uiteindelijk zal dat nooit lukken. In de ruimtes van Janneke Schnell word je pijnlijk met je neus op de feiten gedrukt: de klok blijft tikken, wat je ook doet. Maar, de ruimte stelt ook gerust. Want wat er ook gebeurt, de tijd blijft lopen en zal dingen verbeteren, veranderen. www.jannekeschnell.com

Janneke citeert een gedicht van Lucebert op haar visitekaart:

De zeer oude zingt

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos

eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

(Bron: Mister Motley, 18-07-2019 Kiedes van Wouden en Lieneke Hulshof)

Lotte Elzinga | HKU, Utrecht 2019

De ruimtelijke installaties van Lotte Elzinga zijn het resultaat van een ogenschijnlijk chaotisch en organisch proces. Hoewel verwarring en toeval kernelementen zijn in haar werk, toont zich onderhuids een snak naar orde. Alles houdt verband. Lotte heeft oog voor de schoonheid van alledaagse materialen die hun nut verloren hebben en op straat zijn gedumpt. Ze transformeert en combineert ze. Zo creëert ze sculpturen die vervreemding, bewondering en verwondering oproepen. In haar installaties brengt ze sculpturen en schilderwerken zorgvuldig samen, zoekend naar het ideale spanningsveld - harmonieus en dissonerend tegelijk - tussen de werken zelf en de ruimte waarin ze zich tonen.
lotte-elzinga.nl/

Marcella de Wolff | ArtEZ, Arnhem 2019

Met haar werk ‘Niets is nietig’ heeft Marcella de eerste prijs gewonnen: de Stuwwal Art Prize 2019, een aanmoedigingsprijs voor afstuderende kandidaten van de Fine Art Department: Base for Experiment, Art and Research (BEAR).
Marcella streeft ernaar om in haar installaties de relatie tussen het object en het subject te intensiveren. De jury waardeert haar hoopvolle wens om datgene wat we doorgaans als nietig ervaren te herwaarderen. Ze slaagt daarin door een bijzonder sensibel spel tussen materialen, constructies en tonen neer te zetten in een omgeving waarin ook wij als toeschouwers bewegen. marcelladewolff.com/

Pleun Moons | Academy Of Fine Arts And Design, Maastricht 2019

As a painter I’ve discovered the inevitable presence of time; of different times simultaneously. Through the process of working, one can never deny what was before, even erasing or putting an other layer on top does not negate which lays beneath.

By emphasizing the flatness of a painting and - at the same time - making visible the different layers that are underneath, time can become something permanent, something still, something frozen. The passing of time is the only thing that will never change, however relative it may be. By acting through rhythm and repetition, the unexpected - paradoxically - has room to materialize. This method of working with material and its intrinsic qualities and rhythms is flexible and varying, in such a way that failure and imperfection can become a material too; it is an assembly of equally considered pieces of reality. Every element that I use refers both to reality and to itself; a plurality of realties, simultaneously. www.pleunmoons.com

Shiyu  Duan | Minerva Academie, Groningen 2019

Het esthetische werk van Shiyu Duan roept verwondering op, ook door de bijzondere presentatie: voor vier doeken die zijn opgehangen als banieren ligt een beeldscherm plat op de grond. Op de doeken zie je stenen en een persoon in met keien gevulde kleding, op het scherm een tekst met veel doorhalingen. Duan, die uit China naar Nederland is gekomen en grip probeert te krijgen op haar omgeving, lijkt het in deze installatie af te leggen tegen de natuur en de maatschappij: haar personage is door het gewicht van de keien veranderd in een onveranderlijke sculptuur. shiyuduan.com/

>> Opening van de expositie is zaterdag 29!! februari 2020 om 14.30 uur. Dan kan iedereen! :)

Deze expositie is ook te zien, als belangrijk onderdeel, tijdens High T3 op zaterdag 21 en zondag 22 maart 2020.

alle uitnodigingen